Skip links

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi

Cebelibereket

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Çocuklarda olduğu kadar erişkinlerde de görülebilen, konuşma, iletişim ve dilsel becerilerde yoksunlukla ortaya çıkan; dil, konuşma ve yutkunma bozukluklarının yönetimi ve tedavisi ile ilgili terim olan dil ve konuşma terapisi, alanında ilgili uzman hekim tarafından teşhisi konulan, dil, konuşma ve yutkunma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık mensuplarının yürüttükleri destek tedavisi olarak adlandırılabilir. Bu meslek grubu üyeleri dil ve konuşma terapisti unvanıyla görevlerini sürdürürler.Kanunla belirtilen özellikleri ve şartları taşıyan, çoğunlukla lisans ya da yüksek okul mezunlarından, dil ve konuşma terapisi alanında üniversitelerin fakülte, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almış uzmanlardan oluşan dil ve konuşma terapistleri, dil ve konuşma terapisi ne ihtiyaç duyan çocukların ya da yetişkinlerin tedavilerinde rehabilite sağlamakta ve bu bozuklukların giderilmesinde onlara yardımcı olmaktalar.

Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?

Konuşma ve dil terapisi , çoğunlukla üç ana bölümde yapılan terapileri içerir. Dil ve konuşma terapisi, konuşma bozukluklarının temelinde yatan etkenlere ulaşabilmek ve onların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları da kapsayan bir süreç olduğu için, öncelikle dile müdahaleyi içeren terapileri, buna bağlı olarak konuşmadaki bozukluklara yönelik terapileri ve yutma bozukluklarının giderilmesine yönelik terapileri içerir.

 • Dile Müdahale Terapisi: Bu terapi, çoğunlukla çocuklara oyunla, resimlerle, dil ve konuşma terapisi seti ile onların konuşmaya teşvik edilebilmesi için iletişim kurmayı, bu yolla dil becerileri kazanmalarını sağlayabilmek için gerekli konuşma terapisi egzersizleri ni de kapsar.
 • Artikülasyon Terapileri: Halk arasında sesleri söyleyememe olarak da bilinen konuşma bozuklukları olan artikülasyon bozukluklarının önüne geçmeyi hedefleyen dil ve konuşma terapisi dir. Bu terapi yoluyla, hece ve sesin üretilmesinde sorun yaşayan çocukların doğru modeli sesleyebilmesi ve heceleyebilmesi amacıyla çeşitli egzersizler yapılır.
 • Yutma Terapisi: Çok çeşitli yiyeceklerin dokularının ve ısılarının kullanıldığı terapiler yoluyla, yutkunma sorunları yaşayan çocukların bu sorunla ilgili farkındalıklarını yükseltme hedeflenir. Yutkunma, ağzın dil, çene ve dudak gibi farklı bölümlerinin birlikte ürettiği bir refleks olduğu için dil, dudak ve çene egzersizleri ile yutkunma sorunlarının aşılması amaçlanmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisine Kimler İhtiyaç Duyar?

Teşhisi konulmuş olan dil, konuşma ve yutma sorunları, yoğun bir terapi ile desteklenirse bu bozukluklar büyük oranda düzeltilebiliyor. Dil ve konuşma terapisi ne ihtiyaç duyulan durumları ise şöyle belirtebiliriz;

 • Ses ve hece üretimindeki yetersizlikler olarak adlandırdığımız artikülasyon bozukluğu olanlar.
 • Ses organlarında sesin üretilmesinde yaşanan ses kısıklığı ya da ses çatlamaları gibi problemler yaşayanlar
 • Geç konuşmaya başlayan ya da gecikmiş konuşmaya sahip çocuklar,
 • Kekemelik durumu olan bireyler,
 • Kazalar, beyin kanamaları nedeniyle, beyin travması sonucu oluşan dil ve konuşma bozukluğu yaşayanlar,
 • Yutma motor becerilerinde sorun yaşayan çocuklar,
 • Otizm ve down sendromu nedeniyle konuşma sorunu olan kişiler,
 • İşitme sorunlarına bağlı konuşma bozuklukları çekenler ile
 • Dudak, dil, damak yarığı gibi anomalilere sahip bireyler dil ve konuşma terapisi ihtiyacı duyarlar.